Tổng hợp các phương pháp cài đặt và nâng cấp Windows, cách kích hoạt giấy phép, hướng dẫn sao lưu dữ liệu và phục hồi hệ thống.