Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Danh sách đầy đủ các biểu tượng Material Icons với giá trị content css

          Material Icons là một phông chữ web của Google chứa tất cả các biểu tượng Material. Trong thiết kế, các biểu tượng Material được sử dụng với phần tử <i>, bạn có thể muốn sử dụng các biểu tượng này với giá trị content trong css. Để làm như vậy, bạn sẽ cần sử dụng các giá trị content sau trên phần tử mong muốn và sau đó thay thế giá trị cho biểu tượng có liên quan.

          Danh sách đầy đủ các biểu tượng Material Icons với giá trị content css

          Cách chèn liên kết Material Icons

          Cách 1: Chèn liên kết trong <head></head>

          Copy
          <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"/>

          Cách này áp dụng cho biểu tượng trực tiếp và giá trị content css

          Cách 2: Chèn trực tiếp trong <b:skin></b:skin>

          Copy
          
          @font-face{font-family:'Material Icons';font-style:normal;font-weight:normal;src:local('Material Icons'), local('MaterialIcons-Regular'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5ewrjPiaoEww8AihgqWRJAo.woff) format('woff'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5ZjZjT5FdEJ140U2DJYC3mY.woff2) format('woff2'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5bbKic1PW3nceB3q24YFOMg.ttf) format('truetype')}

          Cách này chỉ áp dụng với giá trị content css

          Cách áp dụng biểu tượng phần tử <i>

          Xem hướng dẫn: https://google.github.io/material-design-icons

          Ví dụ:

          Copy
          face   <i class="material-icons">face</i>

          Cách sử dụng giá trị content css

          Copy
          
          .element:before, .element:after {
              font-family: Material Icons;
              content: 'Giá trị';
              font-size: 20px;
              color: #707070;
              vertical-align: middle
          }

          Ví dụ:

          Copy
          
          a.parmalink:after {
              font-family: Material Icons;
              content: '\e5c8';
              font-size: 20px;
              color: #707070;
              position: absolute;
              right: 5px;
          }

          Output: Đọc thêm

          Lưu ý: Các giá trị content bắt đầu bằng chữ e bao gồm 4 ký tự và đứng sau ký tự \, ví dụ "\e84d"

          Danh sách đầy đủ tất cả 932 biểu tượng Material Icons được sắp xếp theo giá trị alphabet

          IconValueContent
          3d_rotation3d_rotation"\e84d"
          ac_unitac_unit"\eb3b"
          access_alarmaccess_alarm"\e190"
          access_alarmsaccess_alarms"\e191"
          access_timeaccess_time"\e192"
          accessibilityaccessibility"\e84e"
          accessibleaccessible"\e914"
          account_balanceaccount_balance"\e84f"
          account_balance_walletaccount_balance_wallet"\e850"
          account_boxaccount_box"\e851"
          account_circleaccount_circle"\e853"
          adbadb"\e60e"
          addadd"\e145"
          add_a_photoadd_a_photo"\e439"
          add_alarmadd_alarm"\e193"
          add_alertadd_alert"\e003"
          add_boxadd_box"\e146"
          add_circleadd_circle"\e147"
          add_circle_outlineadd_circle_outline"\e148"
          add_locationadd_location"\e567"
          add_shopping_cartadd_shopping_cart"\e854"
          add_to_photosadd_to_photos"\e39d"
          add_to_queueadd_to_queue"\e05c"
          adjustadjust"\e39e"
          airline_seat_flatairline_seat_flat"\e630"
          airline_seat_flat_angledairline_seat_flat_angled"\e631"
          airline_seat_individual_suiteairline_seat_individual_suite"\e632"
          airline_seat_legroom_extraairline_seat_legroom_extra"\e633"
          airline_seat_legroom_normalairline_seat_legroom_normal"\e634"
          airline_seat_legroom_reducedairline_seat_legroom_reduced"\e635"
          airline_seat_recline_extraairline_seat_recline_extra"\e636"
          airline_seat_recline_normalairline_seat_recline_normal"\e637"
          airplanemode_activeairplanemode_active"\e195"
          airplanemode_inactiveairplanemode_inactive"\e194"
          airplayairplay"\e055"
          airport_shuttleairport_shuttle"\eb3c"
          alarmalarm"\e855"
          alarm_addalarm_add"\e856"
          alarm_offalarm_off"\e857"
          alarm_onalarm_on"\e858"
          albumalbum"\e019"
          all_inclusiveall_inclusive"\eb3d"
          all_outall_out"\e90b"
          androidandroid"\e859"
          announcementannouncement"\e85a"
          appsapps"\e5c3"
          archivearchive"\e149"
          arrow_backarrow_back"\e5c4"
          arrow_downwardarrow_downward"\e5db"
          arrow_drop_downarrow_drop_down"\e5c5"
          arrow_drop_down_circlearrow_drop_down_circle"\e5c6"
          arrow_drop_uparrow_drop_up"\e5c7"
          arrow_forwardarrow_forward"\e5c8"
          arrow_upwardarrow_upward"\e5d8"
          art_trackart_track"\e060"
          aspect_ratioaspect_ratio"\e85b"
          assessmentassessment"\e85c"
          assignmentassignment"\e85d"
          assignment_indassignment_ind"\e85e"
          assignment_lateassignment_late"\e85f"
          assignment_returnassignment_return"\e860"
          assignment_returnedassignment_returned"\e861"
          assignment_turned_inassignment_turned_in"\e862"
          assistantassistant"\e39f"
          assistant_photoassistant_photo"\e3a0"
          attach_fileattach_file"\e226"
          attach_moneyattach_money"\e227"
          attachmentattachment"\e2bc"
          audiotrackaudiotrack"\e3a1"
          autorenewautorenew"\e863"
          av_timerav_timer"\e01b"
          backspacebackspace"\e14a"
          backupbackup"\e864"
          battery_alertbattery_alert"\e19c"
          battery_charging_fullbattery_charging_full"\e1a3"
          battery_fullbattery_full"\e1a4"
          battery_stdbattery_std"\e1a5"
          battery_unknownbattery_unknown"\e1a6"
          beach_accessbeach_access"\eb3e"
          beenherebeenhere"\e52d"
          blockblock"\e14b"
          bluetoothbluetooth"\e1a7"
          bluetooth_audiobluetooth_audio"\e60f"
          bluetooth_connectedbluetooth_connected"\e1a8"
          bluetooth_disabledbluetooth_disabled"\e1a9"
          bluetooth_searchingbluetooth_searching"\e1aa"
          blur_circularblur_circular"\e3a2"
          blur_linearblur_linear"\e3a3"
          blur_offblur_off"\e3a4"
          blur_onblur_on"\e3a5"
          bookbook"\e865"
          bookmarkbookmark"\e866"
          bookmark_borderbookmark_border"\e867"
          border_allborder_all"\e228"
          border_bottomborder_bottom"\e229"
          border_clearborder_clear"\e22a"
          border_colorborder_color"\e22b"
          border_horizontalborder_horizontal"\e22c"
          border_innerborder_inner"\e22d"
          border_leftborder_left"\e22e"
          border_outerborder_outer"\e22f"
          border_rightborder_right"\e230"
          border_styleborder_style"\e231"
          border_topborder_top"\e232"
          border_verticalborder_vertical"\e233"
          branding_watermarkbranding_watermark"\e06b"
          brightness_1brightness_1"\e3a6"
          brightness_2brightness_2"\e3a7"
          brightness_3brightness_3"\e3a8"
          brightness_4brightness_4"\e3a9"
          brightness_5brightness_5"\e3aa"
          brightness_6brightness_6"\e3ab"
          brightness_7brightness_7"\e3ac"
          brightness_autobrightness_auto"\e1ab"
          brightness_highbrightness_high"\e1ac"
          brightness_lowbrightness_low"\e1ad"
          brightness_mediumbrightness_medium"\e1ae"
          broken_imagebroken_image"\e3ad"
          brushbrush"\e3ae"
          bubble_chartbubble_chart"\e6dd"
          bug_reportbug_report"\e868"
          buildbuild"\e869"
          burst_modeburst_mode"\e43c"
          businessbusiness"\e0af"
          business_centerbusiness_center"\eb3f"
          cachedcached"\e86a"
          cakecake"\e7e9"
          callcall"\e0b0"
          call_endcall_end"\e0b1"
          call_madecall_made"\e0b2"
          call_mergecall_merge"\e0b3"
          call_missedcall_missed"\e0b4"
          call_missed_outgoingcall_missed_outgoing"\e0e4"
          call_receivedcall_received"\e0b5"
          call_splitcall_split"\e0b6"
          call_to_actioncall_to_action"\e06c"
          cameracamera"\e3af"
          camera_altcamera_alt"\e3b0"
          camera_enhancecamera_enhance"\e8fc"
          camera_frontcamera_front"\e3b1"
          camera_rearcamera_rear"\e3b2"
          camera_rollcamera_roll"\e3b3"
          cancelcancel"\e5c9"
          card_giftcardcard_giftcard"\e8f6"
          card_membershipcard_membership"\e8f7"
          card_travelcard_travel"\e8f8"
          casinocasino"\eb40"
          castcast"\e307"
          cast_connectedcast_connected"\e308"
          center_focus_strongcenter_focus_strong"\e3b4"
          center_focus_weakcenter_focus_weak"\e3b5"
          change_historychange_history"\e86b"
          chatchat"\e0b7"
          chat_bubblechat_bubble"\e0ca"
          chat_bubble_outlinechat_bubble_outline"\e0cb"
          checkcheck"\e5ca"
          check_boxcheck_box"\e834"
          check_box_outline_blankcheck_box_outline_blank"\e835"
          check_circlecheck_circle"\e86c"
          chevron_leftchevron_left"\e5cb"
          chevron_rightchevron_right"\e5cc"
          child_carechild_care"\eb41"
          child_friendlychild_friendly"\eb42"
          chrome_reader_modechrome_reader_mode"\e86d"
          classclass"\e86e"
          clearclear"\e14c"
          clear_allclear_all"\e0b8"
          closeclose"\e5cd"
          closed_captionclosed_caption"\e01c"
          cloudcloud"\e2bd"
          cloud_circlecloud_circle"\e2be"
          cloud_donecloud_done"\e2bf"
          cloud_downloadcloud_download"\e2c0"
          cloud_offcloud_off"\e2c1"
          cloud_queuecloud_queue"\e2c2"
          cloud_uploadcloud_upload"\e2c3"
          codecode"\e86f"
          collectionscollections"\e3b6"
          collections_bookmarkcollections_bookmark"\e431"
          color_lenscolor_lens"\e3b7"
          colorizecolorize"\e3b8"
          commentcomment"\e0b9"
          comparecompare"\e3b9"
          compare_arrowscompare_arrows"\e915"
          computercomputer"\e30a"
          confirmation_numberconfirmation_number"\e638"
          contact_mailcontact_mail"\e0d0"
          contact_phonecontact_phone"\e0cf"
          contactscontacts"\e0ba"
          content_copycontent_copy"\e14d"
          content_cutcontent_cut"\e14e"
          content_pastecontent_paste"\e14f"
          control_pointcontrol_point"\e3ba"
          control_point_duplicatecontrol_point_duplicate"\e3bb"
          copyrightcopyright"\e90c"
          createcreate"\e150"
          create_new_foldercreate_new_folder"\e2cc"
          credit_cardcredit_card"\e870"
          cropcrop"\e3be"
          crop_16_9crop_16_9"\e3bc"
          crop_3_2crop_3_2"\e3bd"
          crop_5_4crop_5_4"\e3bf"
          crop_7_5crop_7_5"\e3c0"
          crop_dincrop_din"\e3c1"
          crop_freecrop_free"\e3c2"
          crop_landscapecrop_landscape"\e3c3"
          crop_originalcrop_original"\e3c4"
          crop_portraitcrop_portrait"\e3c5"
          crop_rotatecrop_rotate"\e437"
          crop_squarecrop_square"\e3c6"
          dashboarddashboard"\e871"
          data_usagedata_usage"\e1af"
          date_rangedate_range"\e916"
          dehazedehaze"\e3c7"
          deletedelete"\e872"
          delete_foreverdelete_forever"\e92b"
          delete_sweepdelete_sweep"\e16c"
          descriptiondescription"\e873"
          desktop_macdesktop_mac"\e30b"
          desktop_windowsdesktop_windows"\e30c"
          detailsdetails"\e3c8"
          developer_boarddeveloper_board"\e30d"
          developer_modedeveloper_mode"\e1b0"
          device_hubdevice_hub"\e335"
          devicesdevices"\e1b1"
          devices_otherdevices_other"\e337"
          dialer_sipdialer_sip"\e0bb"
          dialpaddialpad"\e0bc"
          directionsdirections"\e52e"
          directions_bikedirections_bike"\e52f"
          directions_boatdirections_boat"\e532"
          directions_busdirections_bus"\e530"
          directions_cardirections_car"\e531"
          directions_railwaydirections_railway"\e534"
          directions_rundirections_run"\e566"
          directions_subwaydirections_subway"\e533"
          directions_transitdirections_transit"\e535"
          directions_walkdirections_walk"\e536"
          disc_fulldisc_full"\e610"
          dnsdns"\e875"
          do_not_disturbdo_not_disturb"\e612"
          do_not_disturb_altdo_not_disturb_alt"\e611"
          do_not_disturb_offdo_not_disturb_off"\e643"
          do_not_disturb_ondo_not_disturb_on"\e644"
          dockdock"\e30e"
          domaindomain"\e7ee"
          donedone"\e876"
          done_alldone_all"\e877"
          donut_largedonut_large"\e917"
          donut_smalldonut_small"\e918"
          draftsdrafts"\e151"
          drag_handledrag_handle"\e25d"
          drive_etadrive_eta"\e613"
          dvrdvr"\e1b2"
          editedit"\e3c9"
          edit_locationedit_location"\e568"
          ejecteject"\e8fb"
          emailemail"\e0be"
          enhanced_encryptionenhanced_encryption"\e63f"
          equalizerequalizer"\e01d"
          errorerror"\e000"
          error_outlineerror_outline"\e001"
          euro_symboleuro_symbol"\e926"
          ev_stationev_station"\e56d"
          eventevent"\e878"
          event_availableevent_available"\e614"
          event_busyevent_busy"\e615"
          event_noteevent_note"\e616"
          event_seatevent_seat"\e903"
          exit_to_appexit_to_app"\e879"
          expand_lessexpand_less"\e5ce"
          expand_moreexpand_more"\e5cf"
          explicitexplicit"\e01e"
          exploreexplore"\e87a"
          exposureexposure"\e3ca"
          exposure_neg_1exposure_neg_1"\e3cb"
          exposure_neg_2exposure_neg_2"\e3cc"
          exposure_plus_1exposure_plus_1"\e3cd"
          exposure_plus_2exposure_plus_2"\e3ce"
          exposure_zeroexposure_zero"\e3cf"
          extensionextension"\e87b"
          faceface"\e87c"
          fast_forwardfast_forward"\e01f"
          fast_rewindfast_rewind"\e020"
          favoritefavorite"\e87d"
          favorite_borderfavorite_border"\e87e"
          featured_play_listfeatured_play_list"\e06d"
          featured_videofeatured_video"\e06e"
          feedbackfeedback"\e87f"
          fiber_dvrfiber_dvr"\e05d"
          fiber_manual_recordfiber_manual_record"\e061"
          fiber_newfiber_new"\e05e"
          fiber_pinfiber_pin"\e06a"
          fiber_smart_recordfiber_smart_record"\e062"
          file_downloadfile_download"\e2c4"
          file_uploadfile_upload"\e2c6"
          filterfilter"\e3d3"
          filter_1filter_1"\e3d0"
          filter_2filter_2"\e3d1"
          filter_3filter_3"\e3d2"
          filter_4filter_4"\e3d4"
          filter_5filter_5"\e3d5"
          filter_6filter_6"\e3d6"
          filter_7filter_7"\e3d7"
          filter_8filter_8"\e3d8"
          filter_9filter_9"\e3d9"
          filter_9_plusfilter_9_plus"\e3da"
          filter_b_and_wfilter_b_and_w"\e3db"
          filter_center_focusfilter_center_focus"\e3dc"
          filter_dramafilter_drama"\e3dd"
          filter_framesfilter_frames"\e3de"
          filter_hdrfilter_hdr"\e3df"
          filter_listfilter_list"\e152"
          filter_nonefilter_none"\e3e0"
          filter_tilt_shiftfilter_tilt_shift"\e3e2"
          filter_vintagefilter_vintage"\e3e3"
          find_in_pagefind_in_page"\e880"
          find_replacefind_replace"\e881"
          fingerprintfingerprint"\e90d"
          first_pagefirst_page"\e5dc"
          fitness_centerfitness_center"\eb43"
          flagflag"\e153"
          flareflare"\e3e4"
          flash_autoflash_auto"\e3e5"
          flash_offflash_off"\e3e6"
          flash_onflash_on"\e3e7"
          flightflight"\e539"
          flight_landflight_land"\e904"
          flight_takeoffflight_takeoff"\e905"
          flipflip"\e3e8"
          flip_to_backflip_to_back"\e882"
          flip_to_frontflip_to_front"\e883"
          folderfolder"\e2c7"
          folder_openfolder_open"\e2c8"
          folder_sharedfolder_shared"\e2c9"
          folder_specialfolder_special"\e617"
          font_downloadfont_download"\e167"
          format_align_centerformat_align_center"\e234"
          format_align_justifyformat_align_justify"\e235"
          format_align_leftformat_align_left"\e236"
          format_align_rightformat_align_right"\e237"
          format_boldformat_bold"\e238"
          format_clearformat_clear"\e239"
          format_color_fillformat_color_fill"\e23a"
          format_color_resetformat_color_reset"\e23b"
          format_color_textformat_color_text"\e23c"
          format_indent_decreaseformat_indent_decrease"\e23d"
          format_indent_increaseformat_indent_increase"\e23e"
          format_italicformat_italic"\e23f"
          format_line_spacingformat_line_spacing"\e240"
          format_list_bulletedformat_list_bulleted"\e241"
          format_list_numberedformat_list_numbered"\e242"
          format_paintformat_paint"\e243"
          format_quoteformat_quote"\e244"
          format_shapesformat_shapes"\e25e"
          format_sizeformat_size"\e245"
          format_strikethroughformat_strikethrough"\e246"
          format_textdirection_l_to_rformat_textdirection_l_to_r"\e247"
          format_textdirection_r_to_lformat_textdirection_r_to_l"\e248"
          format_underlinedformat_underlined"\e249"
          forumforum"\e0bf"
          forwardforward"\e154"
          forward_10forward_10"\e056"
          forward_30forward_30"\e057"
          forward_5forward_5"\e058"
          free_breakfastfree_breakfast"\eb44"
          fullscreenfullscreen"\e5d0"
          fullscreen_exitfullscreen_exit"\e5d1"
          functionsfunctions"\e24a"
          g_translateg_translate"\e927"
          gamepadgamepad"\e30f"
          gamesgames"\e021"
          gavelgavel"\e90e"
          gesturegesture"\e155"
          get_appget_app"\e884"
          gifgif"\e908"
          golf_coursegolf_course"\eb45"
          gps_fixedgps_fixed"\e1b3"
          gps_not_fixedgps_not_fixed"\e1b4"
          gps_offgps_off"\e1b5"
          gradegrade"\e885"
          gradientgradient"\e3e9"
          graingrain"\e3ea"
          graphic_eqgraphic_eq"\e1b8"
          grid_offgrid_off"\e3eb"
          grid_ongrid_on"\e3ec"
          groupgroup"\e7ef"
          group_addgroup_add"\e7f0"
          group_workgroup_work"\e886"
          hdhd"\e052"
          hdr_offhdr_off"\e3ed"
          hdr_onhdr_on"\e3ee"
          hdr_stronghdr_strong"\e3f1"
          hdr_weakhdr_weak"\e3f2"
          headsetheadset"\e310"
          headset_micheadset_mic"\e311"
          healinghealing"\e3f3"
          hearinghearing"\e023"
          helphelp"\e887"
          help_outlinehelp_outline"\e8fd"
          high_qualityhigh_quality"\e024"
          highlighthighlight"\e25f"
          highlight_offhighlight_off"\e888"
          historyhistory"\e889"
          homehome"\e88a"
          hot_tubhot_tub"\eb46"
          hotelhotel"\e53a"
          hourglass_emptyhourglass_empty"\e88b"
          hourglass_fullhourglass_full"\e88c"
          httphttp"\e902"
          httpshttps"\e88d"
          imageimage"\e3f4"
          image_aspect_ratioimage_aspect_ratio"\e3f5"
          import_contactsimport_contacts"\e0e0"
          import_exportimport_export"\e0c3"
          important_devicesimportant_devices"\e912"
          inboxinbox"\e156"
          indeterminate_check_boxindeterminate_check_box"\e909"
          infoinfo"\e88e"
          info_outlineinfo_outline"\e88f"
          inputinput"\e890"
          insert_chartinsert_chart"\e24b"
          insert_commentinsert_comment"\e24c"
          insert_drive_fileinsert_drive_file"\e24d"
          insert_emoticoninsert_emoticon"\e24e"
          insert_invitationinsert_invitation"\e24f"
          insert_linkinsert_link"\e250"
          insert_photoinsert_photo"\e251"
          invert_colorsinvert_colors"\e891"
          invert_colors_offinvert_colors_off"\e0c4"
          isoiso"\e3f6"
          keyboardkeyboard"\e312"
          keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_down"\e313"
          keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_left"\e314"
          keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_right"\e315"
          keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_up"\e316"
          keyboard_backspacekeyboard_backspace"\e317"
          keyboard_capslockkeyboard_capslock"\e318"
          keyboard_hidekeyboard_hide"\e31a"
          keyboard_returnkeyboard_return"\e31b"
          keyboard_tabkeyboard_tab"\e31c"
          keyboard_voicekeyboard_voice"\e31d"
          kitchenkitchen"\eb47"
          labellabel"\e892"
          label_outlinelabel_outline"\e893"
          landscapelandscape"\e3f7"
          languagelanguage"\e894"
          laptoplaptop"\e31e"
          laptop_chromebooklaptop_chromebook"\e31f"
          laptop_maclaptop_mac"\e320"
          laptop_windowslaptop_windows"\e321"
          last_pagelast_page"\e5dd"
          launchlaunch"\e895"
          layerslayers"\e53b"
          layers_clearlayers_clear"\e53c"
          leak_addleak_add"\e3f8"
          leak_removeleak_remove"\e3f9"
          lenslens"\e3fa"
          library_addlibrary_add"\e02e"
          library_bookslibrary_books"\e02f"
          library_musiclibrary_music"\e030"
          lightbulb_outlinelightbulb_outline"\e90f"
          line_styleline_style"\e919"
          line_weightline_weight"\e91a"
          linear_scalelinear_scale"\e260"
          linklink"\e157"
          linked_cameralinked_camera"\e438"
          listlist"\e896"
          live_helplive_help"\e0c6"
          live_tvlive_tv"\e639"
          local_activitylocal_activity"\e53f"
          local_airportlocal_airport"\e53d"
          local_atmlocal_atm"\e53e"
          local_barlocal_bar"\e540"
          local_cafelocal_cafe"\e541"
          local_car_washlocal_car_wash"\e542"
          local_convenience_storelocal_convenience_store"\e543"
          local_dininglocal_dining"\e556"
          local_drinklocal_drink"\e544"
          local_floristlocal_florist"\e545"
          local_gas_stationlocal_gas_station"\e546"
          local_grocery_storelocal_grocery_store"\e547"
          local_hospitallocal_hospital"\e548"
          local_hotellocal_hotel"\e549"
          local_laundry_servicelocal_laundry_service"\e54a"
          local_librarylocal_library"\e54b"
          local_malllocal_mall"\e54c"
          local_movieslocal_movies"\e54d"
          local_offerlocal_offer"\e54e"
          local_parkinglocal_parking"\e54f"
          local_pharmacylocal_pharmacy"\e550"
          local_phonelocal_phone"\e551"
          local_pizzalocal_pizza"\e552"
          local_playlocal_play"\e553"
          local_post_officelocal_post_office"\e554"
          local_printshoplocal_printshop"\e555"
          local_seelocal_see"\e557"
          local_shippinglocal_shipping"\e558"
          local_taxilocal_taxi"\e559"
          location_citylocation_city"\e7f1"
          location_disabledlocation_disabled"\e1b6"
          location_offlocation_off"\e0c7"
          location_onlocation_on"\e0c8"
          location_searchinglocation_searching"\e1b7"
          locklock"\e897"
          lock_openlock_open"\e898"
          lock_outlinelock_outline"\e899"
          lookslooks"\e3fc"
          looks_3looks_3"\e3fb"
          looks_4looks_4"\e3fd"
          looks_5looks_5"\e3fe"
          looks_6looks_6"\e3ff"
          looks_onelooks_one"\e400"
          looks_twolooks_two"\e401"
          looploop"\e028"
          loupeloupe"\e402"
          low_prioritylow_priority"\e16d"
          loyaltyloyalty"\e89a"
          mailmail"\e158"
          mail_outlinemail_outline"\e0e1"
          mapmap"\e55b"
          markunreadmarkunread"\e159"
          markunread_mailboxmarkunread_mailbox"\e89b"
          memorymemory"\e322"
          menumenu"\e5d2"
          merge_typemerge_type"\e252"
          messagemessage"\e0c9"
          micmic"\e029"
          mic_nonemic_none"\e02a"
          mic_offmic_off"\e02b"
          mmsmms"\e618"
          mode_commentmode_comment"\e253"
          mode_editmode_edit"\e254"
          monetization_onmonetization_on"\e263"
          money_offmoney_off"\e25c"
          monochrome_photosmonochrome_photos"\e403"
          moodmood"\e7f2"
          mood_badmood_bad"\e7f3"
          moremore"\e619"
          more_horizmore_horiz"\e5d3"
          more_vertmore_vert"\e5d4"
          motorcyclemotorcycle"\e91b"
          mousemouse"\e323"
          move_to_inboxmove_to_inbox"\e168"
          moviemovie"\e02c"
          movie_creationmovie_creation"\e404"
          movie_filtermovie_filter"\e43a"
          multiline_chartmultiline_chart"\e6df"
          music_notemusic_note"\e405"
          music_videomusic_video"\e063"
          my_locationmy_location"\e55c"
          naturenature"\e406"
          nature_peoplenature_people"\e407"
          navigate_beforenavigate_before"\e408"
          navigate_nextnavigate_next"\e409"
          navigationnavigation"\e55d"
          near_menear_me"\e569"
          network_cellnetwork_cell"\e1b9"
          network_checknetwork_check"\e640"
          network_lockednetwork_locked"\e61a"
          network_wifinetwork_wifi"\e1ba"
          new_releasesnew_releases"\e031"
          next_weeknext_week"\e16a"
          nfcnfc"\e1bb"
          no_encryptionno_encryption"\e641"
          no_simno_sim"\e0cc"
          not_interestednot_interested"\e033"
          notenote"\e06f"
          note_addnote_add"\e89c"
          notificationsnotifications"\e7f4"
          notifications_activenotifications_active"\e7f7"
          notifications_nonenotifications_none"\e7f5"
          notifications_offnotifications_off"\e7f6"
          notifications_pausednotifications_paused"\e7f8"
          offline_pinoffline_pin"\e90a"
          ondemand_videoondemand_video"\e63a"
          opacityopacity"\e91c"
          open_in_browseropen_in_browser"\e89d"
          open_in_newopen_in_new"\e89e"
          open_withopen_with"\e89f"
          pagespages"\e7f9"
          pageviewpageview"\e8a0"
          palettepalette"\e40a"
          pan_toolpan_tool"\e925"
          panoramapanorama"\e40b"
          panorama_fish_eyepanorama_fish_eye"\e40c"
          panorama_horizontalpanorama_horizontal"\e40d"
          panorama_verticalpanorama_vertical"\e40e"
          panorama_wide_anglepanorama_wide_angle"\e40f"
          party_modeparty_mode"\e7fa"
          pausepause"\e034"
          pause_circle_filledpause_circle_filled"\e035"
          pause_circle_outlinepause_circle_outline"\e036"
          paymentpayment"\e8a1"
          peoplepeople"\e7fb"
          people_outlinepeople_outline"\e7fc"
          perm_camera_micperm_camera_mic"\e8a2"
          perm_contact_calendarperm_contact_calendar"\e8a3"
          perm_data_settingperm_data_setting"\e8a4"
          perm_device_informationperm_device_information"\e8a5"
          perm_identityperm_identity"\e8a6"
          perm_mediaperm_media"\e8a7"
          perm_phone_msgperm_phone_msg"\e8a8"
          perm_scan_wifiperm_scan_wifi"\e8a9"
          personperson"\e7fd"
          person_addperson_add"\e7fe"
          person_outlineperson_outline"\e7ff"
          person_pinperson_pin"\e55a"
          person_pin_circleperson_pin_circle"\e56a"
          personal_videopersonal_video"\e63b"
          petspets"\e91d"
          phonephone"\e0cd"
          phone_androidphone_android"\e324"
          phone_bluetooth_speakerphone_bluetooth_speaker"\e61b"
          phone_forwardedphone_forwarded"\e61c"
          phone_in_talkphone_in_talk"\e61d"
          phone_iphonephone_iphone"\e325"
          phone_lockedphone_locked"\e61e"
          phone_missedphone_missed"\e61f"
          phone_pausedphone_paused"\e620"
          phonelinkphonelink"\e326"
          phonelink_erasephonelink_erase"\e0db"
          phonelink_lockphonelink_lock"\e0dc"
          phonelink_offphonelink_off"\e327"
          phonelink_ringphonelink_ring"\e0dd"
          phonelink_setupphonelink_setup"\e0de"
          photophoto"\e410"
          photo_albumphoto_album"\e411"
          photo_cameraphoto_camera"\e412"
          photo_filterphoto_filter"\e43b"
          photo_libraryphoto_library"\e413"
          photo_size_select_actualphoto_size_select_actual"\e432"
          photo_size_select_largephoto_size_select_large"\e433"
          photo_size_select_smallphoto_size_select_small"\e434"
          picture_as_pdfpicture_as_pdf"\e415"
          picture_in_picturepicture_in_picture"\e8aa"
          picture_in_picture_altpicture_in_picture_alt"\e911"
          pie_chartpie_chart"\e6c4"
          pie_chart_outlinedpie_chart_outlined"\e6c5"
          pin_droppin_drop"\e55e"
          placeplace"\e55f"
          play_arrowplay_arrow"\e037"
          play_circle_filledplay_circle_filled"\e038"
          play_circle_outlineplay_circle_outline"\e039"
          play_for_workplay_for_work"\e906"
          playlist_addplaylist_add"\e03b"
          playlist_add_checkplaylist_add_check"\e065"
          playlist_playplaylist_play"\e05f"
          plus_oneplus_one"\e800"
          pollpoll"\e801"
          polymerpolymer"\e8ab"
          poolpool"\eb48"
          portable_wifi_offportable_wifi_off"\e0ce"
          portraitportrait"\e416"
          powerpower"\e63c"
          power_inputpower_input"\e336"
          power_settings_newpower_settings_new"\e8ac"
          pregnant_womanpregnant_woman"\e91e"
          present_to_allpresent_to_all"\e0df"
          printprint"\e8ad"
          priority_highpriority_high"\e645"
          publicpublic"\e80b"
          publishpublish"\e255"
          query_builderquery_builder"\e8ae"
          question_answerquestion_answer"\e8af"
          queuequeue"\e03c"
          queue_musicqueue_music"\e03d"
          queue_play_nextqueue_play_next"\e066"
          radioradio"\e03e"
          radio_button_checkedradio_button_checked"\e837"
          radio_button_uncheckedradio_button_unchecked"\e836"
          rate_reviewrate_review"\e560"
          receiptreceipt"\e8b0"
          recent_actorsrecent_actors"\e03f"
          record_voice_overrecord_voice_over"\e91f"
          redeemredeem"\e8b1"
          redoredo"\e15a"
          refreshrefresh"\e5d5"
          removeremove"\e15b"
          remove_circleremove_circle"\e15c"
          remove_circle_outlineremove_circle_outline"\e15d"
          remove_from_queueremove_from_queue"\e067"
          remove_red_eyeremove_red_eye"\e417"
          remove_shopping_cartremove_shopping_cart"\e928"
          reorderreorder"\e8fe"
          repeatrepeat"\e040"
          repeat_onerepeat_one"\e041"
          replayreplay"\e042"
          replay_10replay_10"\e059"
          replay_30replay_30"\e05a"
          replay_5replay_5"\e05b"
          replyreply"\e15e"
          reply_allreply_all"\e15f"
          reportreport"\e160"
          report_problemreport_problem"\e8b2"
          restaurantrestaurant"\e56c"
          restaurant_menurestaurant_menu"\e561"
          restorerestore"\e8b3"
          restore_pagerestore_page"\e929"
          ring_volumering_volume"\e0d1"
          roomroom"\e8b4"
          room_serviceroom_service"\eb49"
          rotate_90_degrees_ccwrotate_90_degrees_ccw"\e418"
          rotate_leftrotate_left"\e419"
          rotate_rightrotate_right"\e41a"
          rounded_cornerrounded_corner"\e920"
          routerrouter"\e328"
          rowingrowing"\e921"
          rss_feedrss_feed"\e0e5"
          rv_hookuprv_hookup"\e642"
          satellitesatellite"\e562"
          savesave"\e161"
          scannerscanner"\e329"
          scheduleschedule"\e8b5"
          schoolschool"\e80c"
          screen_lock_landscapescreen_lock_landscape"\e1be"
          screen_lock_portraitscreen_lock_portrait"\e1bf"
          screen_lock_rotationscreen_lock_rotation"\e1c0"
          screen_rotationscreen_rotation"\e1c1"
          screen_sharescreen_share"\e0e2"
          sd_cardsd_card"\e623"
          sd_storagesd_storage"\e1c2"
          searchsearch"\e8b6"
          securitysecurity"\e32a"
          select_allselect_all"\e162"
          sendsend"\e163"
          sentiment_dissatisfiedsentiment_dissatisfied"\e811"
          sentiment_neutralsentiment_neutral"\e812"
          sentiment_satisfiedsentiment_satisfied"\e813"
          sentiment_very_dissatisfiedsentiment_very_dissatisfied"\e814"
          sentiment_very_satisfiedsentiment_very_satisfied"\e815"
          settingssettings"\e8b8"
          settings_applicationssettings_applications"\e8b9"
          settings_backup_restoresettings_backup_restore"\e8ba"
          settings_bluetoothsettings_bluetooth"\e8bb"
          settings_brightnesssettings_brightness"\e8bd"
          settings_cellsettings_cell"\e8bc"
          settings_ethernetsettings_ethernet"\e8be"
          settings_input_antennasettings_input_antenna"\e8bf"
          settings_input_componentsettings_input_component"\e8c0"
          settings_input_compositesettings_input_composite"\e8c1"
          settings_input_hdmisettings_input_hdmi"\e8c2"
          settings_input_svideosettings_input_svideo"\e8c3"
          settings_overscansettings_overscan"\e8c4"
          settings_phonesettings_phone"\e8c5"
          settings_powersettings_power"\e8c6"
          settings_remotesettings_remote"\e8c7"
          settings_system_daydreamsettings_system_daydream"\e1c3"
          settings_voicesettings_voice"\e8c8"
          shareshare"\e80d"
          shopshop"\e8c9"
          shop_twoshop_two"\e8ca"
          shopping_basketshopping_basket"\e8cb"
          shopping_cartshopping_cart"\e8cc"
          short_textshort_text"\e261"
          show_chartshow_chart"\e6e1"
          shuffleshuffle"\e043"
          signal_cellular_4_barsignal_cellular_4_bar"\e1c8"
          signal_cellular_connected_no_internet_4_barsignal_cellular_connected_no_internet_4_bar"\e1cd"
          signal_cellular_no_simsignal_cellular_no_sim"\e1ce"
          signal_cellular_nullsignal_cellular_null"\e1cf"
          signal_cellular_offsignal_cellular_off"\e1d0"
          signal_wifi_4_barsignal_wifi_4_bar"\e1d8"
          signal_wifi_4_bar_locksignal_wifi_4_bar_lock"\e1d9"
          signal_wifi_offsignal_wifi_off"\e1da"
          sim_cardsim_card"\e32b"
          sim_card_alertsim_card_alert"\e624"
          skip_nextskip_next"\e044"
          skip_previousskip_previous"\e045"
          slideshowslideshow"\e41b"
          slow_motion_videoslow_motion_video"\e068"
          smartphonesmartphone"\e32c"
          smoke_freesmoke_free"\eb4a"
          smoking_roomssmoking_rooms"\eb4b"
          smssms"\e625"
          sms_failedsms_failed"\e626"
          snoozesnooze"\e046"
          sortsort"\e164"
          sort_by_alphasort_by_alpha"\e053"
          spaspa"\eb4c"
          space_barspace_bar"\e256"
          speakerspeaker"\e32d"
          speaker_groupspeaker_group"\e32e"
          speaker_notesspeaker_notes"\e8cd"
          speaker_notes_offspeaker_notes_off"\e92a"
          speaker_phonespeaker_phone"\e0d2"
          spellcheckspellcheck"\e8ce"
          starstar"\e838"
          star_borderstar_border"\e83a"
          star_halfstar_half"\e839"
          starsstars"\e8d0"
          stay_current_landscapestay_current_landscape"\e0d3"
          stay_current_portraitstay_current_portrait"\e0d4"
          stay_primary_landscapestay_primary_landscape"\e0d5"
          stay_primary_portraitstay_primary_portrait"\e0d6"
          stopstop"\e047"
          stop_screen_sharestop_screen_share"\e0e3"
          storagestorage"\e1db"
          storestore"\e8d1"
          store_mall_directorystore_mall_directory"\e563"
          straightenstraighten"\e41c"
          streetviewstreetview"\e56e"
          strikethrough_sstrikethrough_s"\e257"
          stylestyle"\e41d"
          subdirectory_arrow_leftsubdirectory_arrow_left"\e5d9"
          subdirectory_arrow_rightsubdirectory_arrow_right"\e5da"
          subjectsubject"\e8d2"
          subscriptionssubscriptions"\e064"
          subtitlessubtitles"\e048"
          subwaysubway"\e56f"
          supervisor_accountsupervisor_account"\e8d3"
          surround_soundsurround_sound"\e049"
          swap_callsswap_calls"\e0d7"
          swap_horizswap_horiz"\e8d4"
          swap_vertswap_vert"\e8d5"
          swap_vertical_circleswap_vertical_circle"\e8d6"
          switch_cameraswitch_camera"\e41e"
          switch_videoswitch_video"\e41f"
          syncsync"\e627"
          sync_disabledsync_disabled"\e628"
          sync_problemsync_problem"\e629"
          system_updatesystem_update"\e62a"
          system_update_altsystem_update_alt"\e8d7"
          tabtab"\e8d8"
          tab_unselectedtab_unselected"\e8d9"
          tablettablet"\e32f"
          tablet_androidtablet_android"\e330"
          tablet_mactablet_mac"\e331"
          tag_facestag_faces"\e420"
          tap_and_playtap_and_play"\e62b"
          terrainterrain"\e564"
          text_fieldstext_fields"\e262"
          text_formattext_format"\e165"
          textsmstextsms"\e0d8"
          texturetexture"\e421"
          theaterstheaters"\e8da"
          thumb_downthumb_down"\e8db"
          thumb_upthumb_up"\e8dc"
          thumbs_up_downthumbs_up_down"\e8dd"
          time_to_leavetime_to_leave"\e62c"
          timelapsetimelapse"\e422"
          timelinetimeline"\e922"
          timertimer"\e425"
          timer_10timer_10"\e423"
          timer_3timer_3"\e424"
          timer_offtimer_off"\e426"
          titletitle"\e264"
          toctoc"\e8de"
          todaytoday"\e8df"
          tolltoll"\e8e0"
          tonalitytonality"\e427"
          touch_apptouch_app"\e913"
          toystoys"\e332"
          track_changestrack_changes"\e8e1"
          traffictraffic"\e565"
          traintrain"\e570"
          tramtram"\e571"
          transfer_within_a_stationtransfer_within_a_station"\e572"
          transformtransform"\e428"
          translatetranslate"\e8e2"
          trending_downtrending_down"\e8e3"
          trending_flattrending_flat"\e8e4"
          trending_uptrending_up"\e8e5"
          tunetune"\e429"
          turned_inturned_in"\e8e6"
          turned_in_notturned_in_not"\e8e7"
          tvtv"\e333"
          unarchiveunarchive"\e169"
          undoundo"\e166"
          unfold_lessunfold_less"\e5d6"
          unfold_moreunfold_more"\e5d7"
          updateupdate"\e923"
          usbusb"\e1e0"
          verified_userverified_user"\e8e8"
          vertical_align_bottomvertical_align_bottom"\e258"
          vertical_align_centervertical_align_center"\e259"
          vertical_align_topvertical_align_top"\e25a"
          vibrationvibration"\e62d"
          video_callvideo_call"\e070"
          video_labelvideo_label"\e071"
          video_libraryvideo_library"\e04a"
          videocamvideocam"\e04b"
          videocam_offvideocam_off"\e04c"
          videogame_assetvideogame_asset"\e338"
          view_agendaview_agenda"\e8e9"
          view_arrayview_array"\e8ea"
          view_carouselview_carousel"\e8eb"
          view_columnview_column"\e8ec"
          view_comfyview_comfy"\e42a"
          view_compactview_compact"\e42b"
          view_dayview_day"\e8ed"
          view_headlineview_headline"\e8ee"
          view_listview_list"\e8ef"
          view_moduleview_module"\e8f0"
          view_quiltview_quilt"\e8f1"
          view_streamview_stream"\e8f2"
          view_weekview_week"\e8f3"
          vignettevignette"\e435"
          visibilityvisibility"\e8f4"
          visibility_offvisibility_off"\e8f5"
          voice_chatvoice_chat"\e62e"
          voicemailvoicemail"\e0d9"
          volume_downvolume_down"\e04d"
          volume_mutevolume_mute"\e04e"
          volume_offvolume_off"\e04f"
          volume_upvolume_up"\e050"
          vpn_keyvpn_key"\e0da"
          vpn_lockvpn_lock"\e62f"
          wallpaperwallpaper"\e1bc"
          warningwarning"\e002"
          watchwatch"\e334"
          watch_laterwatch_later"\e924"
          wb_autowb_auto"\e42c"
          wb_cloudywb_cloudy"\e42d"
          wb_incandescentwb_incandescent"\e42e"
          wb_iridescentwb_iridescent"\e436"
          wb_sunnywb_sunny"\e430"
          wcwc"\e63d"
          webweb"\e051"
          web_assetweb_asset"\e069"
          weekendweekend"\e16b"
          whatshotwhatshot"\e80e"
          widgetswidgets"\e1bd"
          wifiwifi"\e63e"
          wifi_lockwifi_lock"\e1e1"
          wifi_tetheringwifi_tethering"\e1e2"
          workwork"\e8f9"
          wrap_textwrap_text"\e25b"
          youtube_searched_foryoutube_searched_for"\e8fa"
          zoom_inzoom_in"\e8ff"
          zoom_outzoom_out"\e900"
          zoom_out_mapzoom_out_map"\e56b"

          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn