Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 86
     • Tiện ích Blogspot 32
      Máy tính
      • Phần mềm 46
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Thêm hiệu ứng tooltip khi hover vào button

          Template mình đang sử dụng 2 hiệu ứng tooltip khi hover vào button, vì có một số bạn thích hiệu ứng này nên nhờ mình chỉ cách làm. Hiệu ứng tooltip mình sử dụng giống như Google và Bootstrap và chỉ sử dụng css, tiện đây mình cũng viết bài luôn để các bạn tham khảo.

          Thêm hiệu ứng tooltip khi hover vào button

          cách làm như sau:

          1. Hiệu ứng tooltip giống Google cho button trên menu

          DEMO

             

          #HTML

          Copy
          <button class='btn' aria-label='Menu chính' role='Menu chính' type='button'>
            <svg><use xlink:href='/responsive/sprite_v1_6.css.svg#ic_menu_black_24dp' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'></use></svg>
            <div class='btn_hover'>Menu chính</div>
          </button>

          #CSS

          Copy
          
          button.btn {
              background: transparent;
              border: none;
              cursor: pointer;
              padding: 8px;
              outline: none;
          }
          button.btn svg {
              height: 24px;
              width: 24px;
              min-width: 24px;
              min-height: 24px;
              vertical-align: text-bottom;
              fill: hsl(0,0%,53.3%);
          }
          .btn_hover {
              position: absolute;
              top: 36px;
              z-index: 5;
              background: rgba(0,0,0,.85);
              -webkit-border-radius: 3px;
              border-radius: 3px;
              color: #fff;
              font-size: 13px;
              letter-spacing: .8px;
              line-height: 16px;
              margin-top: 4px;
              min-height: 14px;
              padding: 4px 8px;
              visibility: hidden;
          }
          button.btn:hover {
              background: rgb(230,230,230);
              border-radius:100%;
          }
          button.btn:hover .btn_hover {
              visibility: visible;
          }

          2. Hiệu ứng tooltip giống bootstrap

          DEMO
             

          #HTML

          Copy
          <span data-tooltip='Menu chính'>
            <button class='btn' aria-label='Menu chính' role='Menu chính' type='button'>
              <svg><use xlink:href='/responsive/sprite_v1_6.css.svg#ic_menu_black_24dp' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'></use></svg>
            </button>
          </span>

          #CSS

          Copy
          
          button.btn {
              background: transparent;
              border: none;
              cursor: pointer;
              padding: 8px;
              outline: none;
          }
          button.btn svg {
              height: 24px;
              width: 24px;
              min-width: 24px;
              min-height: 24px;
              vertical-align: text-bottom;
              fill: hsl(0,0%,53.3%);
          }
          [data-tooltip] {
              position: relative;
              z-index: 9;
              display: inline-table;
          }
          [data-tooltip]:before {
              position: absolute;
              bottom: 100%;
              left: 50%;
              margin-bottom: 5px;
              margin-left: -40px;
              padding: 4px 0;
              min-width: 80px;
              white-space: nowrap;
              border-radius: 4px;
              background-color: #000;
              color: #fff;
              content: attr(data-tooltip);
              text-align: center;
              font-size: 12px;
              line-height: 1.4;
          }
          [data-tooltip]:after {
              position: absolute;
              bottom: 100%;
              left: 50%;
              margin-left: -5px;
              width: 0;
              border-top: 5px solid #000;
              border-right: 5px solid transparent;
              border-left: 5px solid transparent;
              content: " ";
              font-size: 0;
              line-height: 0;
          }
          [data-tooltip]:before, [data-tooltip]:after {
              visibility: hidden;
              opacity: 0;
          }

          Đọc thêm: Một số icon svg trong template mặc định và cách sử dụng
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn