Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Sử dụng tham số canonical URL để hợp nhất các URL trùng lặp của trang

          Kể từ khi Blogger thêm tham số canonical URL vào tháng 4 năm 2016, đây được xem là một tín hiệu tốt cho SEO giúp hợp nhất các URL trùng lặp của của một trang

          Ví dụ:

          Các URL sau trỏ đến cùng một nội dung: Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội
          1. https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html
          2. https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html?hl=en
          3. https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html?m=1
          4. https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html?spref=fb

          Như vậy có thể xác định URL (1) là chuẩn và các URL còn lại bị trùng lặp nội dung.

          Khi các công cụ tìm kiếm phát hiện nội dung trùng lặp, chẳng hạn như các trang trong ví dụ trên, thuật toán của các công cụ sẽ nhóm các URL trùng lặp thành một cụm và chọn URL mà thuật toán cho là URL chuẩn nhất để đại diện cho cụm trong kết quả tìm kiếm. Khi đó công cụ tìm kiếm cố hợp nhất những URL trong cụm, chẳng hạn như mức độ phổ biến của liên kết, với URL đại diện để cải thiện độ chính xác của xếp hạng trang và kết quả trong kết quả tìm kiếm.

          Để hiểu rõ hơn chúng ta có ví dụ khi truy cập liên kết sau trên địa chỉ trình duyệt:

          Copy
          https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html?spref=fb

          + Không có tham số canonical URL:

          Copy
          <!DOCTYPE html>
          <html>
          <head>
            <!-- Thẻ Meta -->
            <link href='https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html?spref=fb' rel='canonical'/>
          </head>
          <body>
            <!-- widget Blog1 -->
            <div class="widget Blog" data-version="2" id="Blog1">
              <h1 class="post-title">
                <a href="https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html?spref=fb" title="Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội">Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội</a>
              </h1>
            </div>
            <!-- widget PopularPosts -->
            <div class="widget PopularPosts" data-version="1" id="PopularPosts1">
              <div class="item-title">
                <a href="https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html" title="Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội">Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội</a>
              </div>
            </div>
          </body>
          </html>

          Trong trang này có đến 2 liên kết khác nhau nhưng chỉ cùng một nội dung do đó các URL bị trùng lặp nội dung.

          + Có tham số canonical URL:

          Copy
          <!DOCTYPE html>
          <html>
          <head>
            <!-- Thẻ Meta -->
            <link href='https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html' rel='canonical'/>
          </head>
          <body>
            <!-- widget Blog1 -->
            <div class="widget Blog" data-version="2" id="Blog1">
              <h1 class="post-title">
                <a href="https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html" title="Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội">Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội</a>
              </h1>
            </div>
            <!-- widget PopularPosts -->
            <div class="widget PopularPosts" data-version="1" id="PopularPosts1">
              <div class="item-title">
                <a href="https://www.vietblogdao.com/2018/11/cach-tao-url-chia-se-bai-viet-len-cac-trang-mang-xa-hoi.html" title="Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội">Cách tạo URL chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội</a>
              </div>
            </div>
          </body>
          </html>

          Khi có tham số canonical thì các URL được hợp nhất thành 1 URL chính tắc hay URL chuẩn.

          Cách thêm tham số canonical URL

          Rất đơn giản bạn chỉ cần thêm ".canonical" ngay sau thẻ dữ liệu URL của Blog

          + Thẻ dữ liệu toàn trang

          Copy
          data:blog.homepageUrl => data:blog.canonicalHomepageUrl hoặc data:blog.homepageUrl.canonical
          data:blog.url => data:blog.canonicalUrl hoặc data:blog.url.canonical
          data:blog.searchUrl => data:blog.searchUrl.canonical
          data:view.url => data:view.url.canonical

          + Thẻ dữ liệu widget Blog1

          Copy
          data:newerPageUrl => data:newerPageUrl.canonical
          data:olderPageUrl => data:olderPageUrl.canonical
          <b:loop values='data:posts' var='post'>
            data:post.url => data:post.url.canonical
            <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
              data:label.url => data:label.url.canonical
            </b:loop>
          </b:loop>

          + Thẻ dữ liệu widget PopularPosts

          Copy
          <b:loop values='data:posts' var='post'>
            data:post.href => data:post.href.canonical
          </b:loop>

          + Thẻ dữ liệu widget Label trường hợp cho phép thu thập trong tệp robots.txt

          Copy
          <b:loop values='data:labels' var='label'>
          data:label.url => data:label.url.canonical
          </b:loop>

          + Thẻ dữ liệu widget PageList (/p)

          Copy
          <b:loop values='data:links' var='link'>
          data:link.href => data:link.href.canonical
          </b:loop>

          Kết luận: Khi bạn sử dụng tham số canonical URL sẽ giúp bạn hợp nhất các URL trùng lặp của một trang qua đó cũng giúp các công cụ tìm kiếm dễ thu thập và lập chỉ mục cho URL chính. Điều này rất có lợi cho trang web của bạn.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn