Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 5
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 23
    • Thủ thuật Blogspot 64
     • Tiện ích Blogspot 27
      Máy tính
      • Phần mềm 43
       • Sửa lỗi Windows 18
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 41

          Cách thiết lập chế độ slideshow tại màn hình khóa Windows 10

          Lockscreen trong Windows 10 có 3 chế độ cho phép bạn lựa chọn bao gồm: Windows Spoolight, Picture và Slideshow. Trong đó Windows Spoolight được đặt làm chế độ mặc định, nếu bạn muốn chuyển sang chế độ Slideshow bạn phải thiết lập thay thế.

          Slideshow là chế độ trình chiếu hình ảnh với các hiểu ứng lật ảnh rất đẹp mắt tại màn hình khóa Windows 10. Hiểu đúng đây chính là màn hình sáng chờ sleep sau khi tự động khóa, nếu bạn tác động bạn phải đăng nhập lại, nếu bạn không tác động thì màn hình sẽ tự sleep.

          Cách thiết lập chế độ slideshow tại màn hình khóa Windows 10

          Mình sẽ lấy thí dụ với hình dưới đây và giải thích cho các bạn hiều khi mình truy cập Power & sleep trong Settings

          Cách thiết lập chế độ slideshow tại màn hình khóa Windows 10

          Nếu mình thiết lập như hình bên trên bắt đầu mình để máy nghỉ không tác động bàn phím hay chuột thì nếu mình không cắm sạc 5 phút sau lockscreen sẽ tự bật và 15 phút nếu mình cắm sạc mà không tác động thì lockscreen sẽ tự bật.

          Khi Lockscreen đã bật rồi mà 5 phút sau ( trường hợp không cắm sạc ) mà mình vẫn không tác động thì máy sẽ tắt và chuyển qua chế độ sleep nghĩa là Slideshow sẽ trình chiếu trong 5 phút đó. Tương tự như vậy với trường hợp cắm sạc là 15 phút.

          Như vậy khi bạn đã thiết lập chế độ slideshow trên lockscreen thì slideshow sẽ được trình chiếu hoàn toàn tự động nếu như trong ví dụ bên trên với chế độ Screen nghĩa là bạn không tác động gì lên máy tính thì slideshow mới chạy tự động sau 5 hoặc 15 phút hay bất kì thời gian nào do bạn thiết lập. Tóm lại Slideshow sẽ được bật tự động dựa vào chế độ Power options do người dùng thiết lập

          Nếu bạn chọn sign out thì slideshow sẽ không được chơi tự động và lúc này nó sẽ chờ sleep bằng tấm hình đâu tiên của chế độ xem Picture. Mình lấy ví dụ bằng hình bên dưới

          Cách thiết lập chế độ slideshow tại màn hình khóa Windows 10

          Hướng dẫn thiết lập Slideshow tại màn hình khóa

          Trước tiên bạn phải có ít nhất 2 tấm ảnh được lưu trong một thư mục bất kỳ trên máy. Sau đó Settings đi đến Personalization > Lockcreen bên phải mục Backgroud bấm mũi tên sổ xuống chọn Picture > bấm Browse tìm đến thư mục lưu ảnh muốn làm Slideshow chọn một tấm ảnh bất kỳ ví dụ mình lấy hình dưới đây

          Cách thiết lập chế độ slideshow tại màn hình khóa Windows 10

          Khi chọn xong lại bấm mũi tên sổ xuống chọn Slideshow mặc định nó sẽ lấy thư mục Picture làm thư mục slideshow luôn do đó bạn nhấp chuột vào nó bấm Remove đi rồi bấm Browse điều hướng chọn thư mục hình ảnh muốn làm Slideshow

          Khi chọn xong truy cập System > Power & sleep trong Settings và thiết lập thời gian nghỉ màn hình và thời gian sleep đồng nghĩa với thời gian slideshow trình chiếu trên màn hình khóa.
          Nội dung chính