Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách ghim ứng dụng Windows 10 vào thanh dock của phần mềm RocketDock

          Có thể nhiều bạn chưa biết cách ghim ứng dụng Windows 10 vào thanh dock của phần mềm RocketDock, nay mình viết hướng dẫn chi tiết và đơn giản thao tác nhanh, bạn chỉ cần sao chép theo hướng dẫn của mình bên dưới là được. Điều quan trọng nhất để chạy được ứng dụng Windows 10 từ thanh dock của phần mềm, bạn nhất thiết phải biết được AppUserModelId của ứng dụng còn phần thay biểu tượng (icon) bạn có thể tìm biểu tượng trên mạng thay thế nhưng biểu tượng phải có định dạng là .ICO hoặc .PNG


          Trong bài viết này mình sẽ sử dụng bộ icon của hệ điều hành macOS và sử dụng skin (giao diện của thanh dock cũng của macOS. Các bạn tải bộ icon tại đây

          Đầu tiên nếu bạn chưa cài đặt RocketDock thì tải phần mềm tại đây, phần mềm miễn phí và việc cài đặt cũng rất dàng. Nếu bạn nào đã cài rồi thì bỏ qua bước này

          Khi cài đặt xong bạn không chạy phần mềm ngay, bạn nào đã cài trước đó thì thoát phần mềm để tiến hành copy icon vào thư mục Icons thay thế cho icon mặc định theo đường dẫn C:\Program File\RocketDock hoặc C:\Program File (x86)\RocketDock.


          Tương tự với Skin cũng vậy copy thư mục macOS Sierra vào thư mục Skins theo đường dẫn C:\Program File\RocketDock hoặc C:\Program File (x86)\RocketDock. xong mở thư mục macOS Sierra copy tập tin indicator vào thư mục DefaultIndicator trong thư mục Defaults


          Khi đã copy icon và skins thay thế bây giờ bạn chạy RocketDock, ở lần chạy phần mềm lần đầu tiên thanh dock luôn mặc định nằm trên cùng do đó bạn chuột phải chọn Dock Settings...


          Bạn có thể tùy chỉnh ở các tab General, Position


          Trong Style chọn theme macOS Serria đã thêm ở trên, để điều chỉnh độ trong suốt của thanh Dock kéo thanh gạt Opacity về bên trái


          Việc tùy chỉnh thanh Dock không quá phức tạp tùy vào sở thích của mỗi bạn mà điều chỉnh cho phù hợp.

          Hướng dẫn ghim ứng dụng Windows 10

          Đầu tiên bạn chuột phải thanh Dock chọn Add Item > Blank icon


          Khi thêm mới thì biểu tượng sẽ có dấu ? bạn chuột phải biểu tượng chọn Icon Settings...


          Dưới đây là mẫu và AppUserModelId của ứng dụng

          Name: Tên ứng dụng
          Target: C:\Windows\Explorer.exe
          Start in: C:\Windows
          Arguments: shell:AppsFolder\AppUserModelId ứng dụng

          App NameAppUserModelId
          Microsoft EdgeMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge
          ConnectMicrosoft.PPIProjection_cw5n1h2txyewy!Microsoft.PPIProjection
          CortanaMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy!CortanaUI
          Windows DefenderMicrosoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI
          Get HelpWindows.ContactSupport_cw5n1h2txyewy!App
          Settingswindows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewy!microsoft.windows.immersivecontrolpanel
          Wireless Display Media ViewerWindows.MiracastView_cw5n1h2txyewy!Microsoft.Windows.MiracastView
          3D BuilderMicrosoft.3DBuilder_8wekyb3d8bbwe!App
          WeatherMicrosoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe!App
          App InstallerMicrosoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe!App
          TipsMicrosoft.Getstarted_8wekyb3d8bbwe!App
          MessagingMicrosoft.Messaging_8wekyb3d8bbwe!x27e26f40ye031y48a6yb130yd1f20388991ax
          View 3DMicrosoft.Microsoft3DViewer_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.Microsoft3DViewer
          Get OfficeMicrosoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MicrosoftOfficeHub
          Microsoft Solitaire CollectionMicrosoft.MicrosoftSolitaireCollection_8wekyb3d8bbwe!App
          Sticky NotesMicrosoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbwe!App
          Paint 3DMicrosoft.MSPaint_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.MSPaint
          OneNoteMicrosoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe!microsoft.onenoteim
          Paid Wi-Fi & CellularMicrosoft.OneConnect_8wekyb3d8bbwe!App
          PeopleMicrosoft.People_8wekyb3d8bbwe!x4c7a3b7dy2188y46d4ya362y19ac5a5805e5x
          Skype PreviewMicrosoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App
          Microsoft WalletMicrosoft.Wallet_8wekyb3d8bbwe!App
          PhotosMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App
          Alarms & ClockMicrosoft.WindowsAlarms_8wekyb3d8bbwe!App
          CalculatorMicrosoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App
          CameraMicrosoft.WindowsCamera_8wekyb3d8bbwe!App
          Mailmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.mail
          Calendarmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!microsoft.windowslive.calendar
          Feedback HubMicrosoft.WindowsFeedbackHub_8wekyb3d8bbwe!App
          MapsMicrosoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe!App
          Voice RecorderMicrosoft.WindowsSoundRecorder_8wekyb3d8bbwe!App
          StoreMicrosoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App
          XboxMicrosoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp
          Groove MusicMicrosoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneMusic
          Movies & TVMicrosoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneVideo

          Đọc thêm: Danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809

          Ví dụ để ghim ứng dụng Cortana ta thêm như sau:
          Name: Cortana
          Target: C:\Windows\Explorer.exe
          Start in: C:\Windows
          Arguments: shell:AppsFolder\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy!CortanaUI

          Làm tương tự với ứng dụng khác mà bạn muốn ghim vào RocketDock

          Hướng dẫn sao lưu RocketDock

          Việc ghim ứng dụng Windows 10 vào thanh Dock mất nhiều thời gian như vậy để lần sau khi cài đặt lại Windows mà bạn muôn cài lại RocketDock bạn có thể sao lưu phần mềm trước để sau này phục hồi lại cho nhanh hoặc cũng có thể phục hồi cho các máy tính khác đang chạy Windows 10. Tương tự với những bạn build Windows 10 cũng làm theo cách này. Việc sao lưu rất đơn giản chỉ bao gồm hai bước sau:

          Bước 1: Copy thư mục gốc RocketDock theo đường dẫn C:\Program File\RocketDock hoặc C:\Program File (x86)\RocketDock lưu ở nơi khác

          Bước 2: Mở Registry Editor (regedit) điều hướng đến đường dẫn Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software sau đó chuột phải vào key RocketDock chọn Export chọn nơi lưu và đặt tên cho key ví dụ là RocketDock


          Đến đây bạn đã sao lưu được phần mềm rồi nếu sau này bạn muốn phục hồi lại như lúc bạn đầu bạn làm theo ba bước sau đây:

          Hướng dẫn phục hồi RocketDock

          Bước 1: Cài đặt phần mềm
          Bước 2: Copy thư mục RocketDock đã sao lưu từ trước thay thế cho thư mục RocketDock gốc theo đường dẫn C:\Program File hoặc C:\Program File (x86)
          Bước 3: Chạy tập tin reg RocketDock.reg
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn