Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

          Khi chụp tệp hình ảnh gắn kết install.wim chúng ta vẫn thường chỉ đặt tên Name cho Windows mà vẫn còn thiếu một bước đó là thêm mô tả Description.

          Lấy ví dụ minh họa khi chụp tệp install.wim bằng công cụ imagex.exe có sẵn trong Win PE như sau:

          Copy
          imagex /capture C: E:\images\install.wim "Windows 10 Pro" /compress maximum /verify

          Trong đó:
          • C: phân vùng cần chụp
          • E:\images\install.wim: đường dẫn đến thư mục lưu tệp install.wim
          • Windows 10 Pro: tên của Windows
          Do đó để thêm Description, sử dụng imagex thêm như sau:

          Copy
          imagex /info E:\images\install.wim 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

          Trong trường hợp nếu làm trực tiếp trong Windows có thể sử dụng một trong hai cách sau đây

          Cách 1: Sử dụng imagex.exe

          Liên kết tải về:
          Win 32-bit: imagex.exe
          Win 64-bit: imagex.exe

          Lưu công cụ imagex.exe vào thư mục System32

          Sử dụng cú pháp lệnh imagex như sau:

          Copy
          imagex /info <\sources\install.wim> <Index> "Name" "Description"

          Trong đó:
          • \sources\install.wim: đường dẫn đến tệp install.wim hoặc install.esd
          • Index: tham số tương ứng phiên bản Windows
          • Name: tên của Windows
          • Description mô tả Windows
          Ví dụ:

          Copy
          imagex /info E:\images\x86\install.wim 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

          Với tệp install.esd

          Copy
          imagex /info E:\windows\win10_x86\sources\install.esd 1 "Windows 10 Pro" "Windows 10 Pro"

          Ảnh minh họa

          Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

          Cách 2: Sử dụng phần mềm WinToolkit

          Liên kết tải về: WinToolkit v1.6.0.1
          Chạy phần mềm WinToolkit chọn All-In-One Intergrator

          Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

          Trong giao diện WIM Manager chọn Browse > Browse for Wim > điều hướng đến tệp install.wim

          Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết

          Chọn tab Edit bên dưới chọn Edit Display Name (đặt tên) hoặc Edit Display Description (đặt mô tả), điền tên xong bấm OK. Cuối cùng chọn tab Rebuild

          Để xem thông tin phiên bản Windows của tệp định dạng wim hoặc esd sử dụng cú pháp lệnh:

          Copy
          Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:\soures\install.wim

          Trong đó:
          • \soures\install.wim: đường dẫn đến tệp install.wim hoặc install.esd
          Ví dụ:

          Copy
          Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\images\x86\install.wim
          Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\windows\win10_x86\sources\install.esd

          Ảnh minh họa:

          Cách đặt tên và mô tả cho Windows khi chụp tệp hình ảnh gắn kết
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn