Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách cài đặt trực tiếp thêm một hệ điều hành Windows song song với Windows 10

          Trong bài này, mình sẽ trình bày kỹ thuật sử dụng dấu nhắc lệnh Cmd cài đặt trực tiếp thêm một hệ điều hành Windows với Windows 10 hiện có trên một phân vùng khác của ổ đĩa, mà không cần đến một công cụ hỗ trợ nào vẫn có thể cài trực tiếp ngay trên Windows 10 áp dụng cho cả hệ thống Legacy Boot và UEFI Boot.

          Để đi vào cài đặt yêu cầu trước tiên bạn cần phải có một phân vùng trống ít nhất 20 GB và bộ cài Windows để cài đặt. Trong bài thực hành này mình tiến hành cài đặt thêm Windows 7 64 bit. Lấy ví dụ mình đang có phân vùng C cài đặt Windows 10 dung lượng 50 GB và phân vùng F đang chứa bộ cài Windows 7 64 bit.


          Chạy Command Prompt (run as admin) sử dụng các dòng lệnh DISKPART quản lý ổ đĩa và phân vùng:

          Copy
          diskpart
          list disk
          list volume

          Bây giờ mình sẽ cắt bớt 20 GB từ ổ (C) làm ổ cài đặt Windows 7 do vậy mình sử dụng các lệnh sau:

          Copy
          select volume 1 // ổ (C) cần lấy dung lượng
          shrink desired=20490 // với 1GB = 1024 MB x 20 = 20480 MB + 10 MB nó sẽ ra dung lượng 20 GB chẵn
          create partition primary
          format quick fs=ntfs label="Windows 7"
          assign letter="D" // lưu ý ký tự "D" không được trùng với các ký tự phân vùng đã có
          list volume

          Tiếp theo, gõ lệnh exit thoát diskpart tiếp tục làm bước tiếp theo cài đặt Windows 7 lên phân vùng (D) vừa tạo, sử dụng lệnh:

          Copy
          Dism /Apply-Image /ImageFile:F:\sources\install.wim /Index:1 /ApplyDir:D:\

          Trong đó:

          F là phân vùng đang chứa bộ cài Windows 7
          install.wim là file ảnh trong thư mục sources cần xả nén ra ổ D
          D là ổ dùng để cài Windows 7
          index:1 giá trị của file ảnh install.wim, bạn lưu ý chỗ này nếu bạn sử dụng bộ cài Windows 7 Ultimate 64 bit nguyên gốc trong file ảnh install.wim sẽ có 4 giá trị tương ứng với 4 phiên bản Windows 7 khác nhau 1: Home Basic, 2: Home Premium, 3: Professional, 4: Ultimate

          Khi đã cài xong báo 100% tiếp theo mình cần thêm boot cho phân vùng này, sử dụng lệnh:

          Copy
          bcdboot D:\Windows

          Tới đây bạn có thể tắt cmd khởi động lại máy để tiếp tục cài Windows 7


          Lựa chọn Windows 7 tiếp tục cho quá trình cài đặt

          Phần mở rộng:

          Khởi động vào lại Windows 10 mở command prompt (run as admin) gõ lệnh bcdedit kiểm tra như ví dụ bạn sẽ thấy danh sách boot như hình dưới


          Theo nguyên tắc khi bạn cài hệ điều hành windows nào sau thì hệ điều hành đó sẽ được đặt mặc định khởi động trước, thời gian hiển thị màn hình Windows Boot Manager là 30s. Để đặt Windows 10 khởi động măc định dùng lệnh sau:

          Copy
          bcdedit /default {current}

          Đặt thời gian

          Copy
          bcdedit /timeout 15 // có thể thay số từ 1 tới 999

          Nếu sau này bạn muốn xóa Windows 7 đi bạn cần phải xóa boot của Windows 7 trong BCD trước, tiếp tục gỏ bcdedit và command prompt kiểm tra phần boot của Windows 7 xác định giá trị ở phần identifier như ví dụ trong hình là {cb63b624-8200-11e6-b67b-ccb9c43a2d8f} như vậy mình sẽ sử dụng lệnh sau:

          Copy
          bcdedit /delete {cb63b624-8200-11e6-b67b-ccb9c43a2d8f}

          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn