Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Danh sách các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809

          Bài viết này mình sẽ liệt kê danh sách đầy đủ các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809 qua đó mình cũng hướng dẫn cách chạy trực tiếp các chỉ mục này bằng lệnh run command và cấu hình hiển thị hoặc làm ẩn các chỉ mục.

          Dưới đây là danh sách đầy đủ các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809

          System

          Settings PageURI
          Displayscreenrotation
          Soundsound
          Notifications & actionsnotifications
          Focus assistquiethours
          Power & sleeppowersleep
          Batterybatterysaver
          Storagestoragesense
          Tablet modetabletmode
          Multitaskingmultitasking
          Projecting to this Pproject
          Shared experiencescrossdevice
          Clipboardclipboard
          Aboutabout

          Device

          Settings PageURI
          Bluetooth & other devicesbluetooth
          Printers & scannersprinters
          Mousemousetouchpad
          Touchpaddevices-touchpad
          Typingtyping
          Pen & Windows Inkpen
          AutoPlayautoplay
          USBusb

          Phone

          Settings PageURI
          Phonemobile-devices

          Network & internet

          Settings PageURI
          Statusnetwork-status
          Wi-Finetwork-wifi
          Ethernetnetwork-ethernet
          Dial-upnetwork-dialup
          VPNnetwork-vpn
          Airplane modenetwork-airplanemode
          Mobile hotspotnetwork-mobilehotspot
          Data usagedatausage
          Proxynetwork-proxy

          Personalization

          Settings PageURI
          Backgroundpersonalization-background
          Colorspersonalization-colors
          Lock screenlockscreen
          Themesthemes
          Fontsfonts
          Startpersonalization-start
          Taskbartaskbar

          Apps

          Settings PageURI
          Apps & featuresappsfeatures
          Default appsdefaultapps
          Offline Mapsmaps
          Apps for websitesappsforwebsites
          Video playbackvideoplayback
          Startupstartupapps

          Accounts

          Settings PageURI
          Your infoyourinfo
          Email & accountsemailandaccounts
          Sign-in optionssigninoptions
          Access work or schoolworkplace
          Family & other usersotherusers
          Sync your settingssync

          Time & Language

          Settings PageURI
          Date & timedateandtime
          Regionregion
          Languagelanguage
          Speechspeech

          Gaming

          Settings PageURI
          Game bargaming-gamebar
          Captures
          Broadcastinggaming-broadcasting
          Game Modegaming-gamemode
          Xbox Networkinggaming-xboxnetworking

          Ease of Access

          Settings PageURI
          Displayeaseofaccess-display
          Cusor & pointer size
          Magnifiereaseofaccess-magnifier
          Color filter
          High contrasteaseofaccess-highcontrast
          Narratoreaseofaccess-narrator
          Audioeaseofaccess-audio
          Closed captionseaseofaccess-closedcaptioning
          Speecheaseofaccess-speechrecognition
          Keyboardeaseofaccess-keyboard
          Mouseeaseofaccess-mouse
          Eye controleaseofaccess-eyecontrol

          Cortana

          Settings PageURI
          Talk to Cortanacortana-language
          Permissions & Historycortana-permissions
          Cortana across my devices
          More detailscortana-moredetails

          Privacy

          Settings PageURI
          Generalprivacy-general
          Speechprivacy-speech
          Inking & typing personalization
          Diagnostics & feedbackprivacy-feedback
          Activity historyprivacy-activityhistory
          Locationprivacy-location
          Cameraprivacy-webcam
          Microphoneprivacy-microphone
          Notificationsprivacy-notifications
          Account infoprivacy-accountinfo
          Contactsprivacy-contacts
          Calendarprivacy-calendar
          Call historyprivacy-callhistory
          Emailprivacy-email
          Tasksprivacy-tasks
          Messagingprivacy-messaging
          Radiosprivacy-radios
          Other devicesprivacy-customdevices
          Background appsprivacy-backgroundapps
          App diagnosticsprivacy-appdiagnostics
          Automatic file downloadsprivacy-automaticfiledownloads
          Documentsprivacy-documents
          Picturesprivacy-pictures
          Videosprivacy-videos
          File systemprivacy-broadfilesystemaccess

          Update & Security

          Settings PageURI
          Windows Updatewindowsupdate
          Delivery Optimizationdelivery-optimization
          Windows Securitywindowsdefender
          Backupbackup
          Troubleshoottroubleshoot
          Recoveryrecovery
          Activationactivation
          Find my devicefindmydevice
          For developersdevelopers
          Windows Insider Programwindowsinsider

          Hướng dẫn chạy trực tiếp các chỉ mục này bằng lệnh run command

          Sử dụng tham số ms-settings: đằng trước chỉ mục muốn chạy trong lệnh run command ví dụ để mở chỉ mục Windows Update sử dụng lệnh sau trong hộp thoại Run

          Copy
          ms-settings:windowsupdate

          Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lệnh này trong trình duyệt để mở các chỉ mục.

          Hướng dẫn làm ẩn hoặc chỉ hiển thị các các chỉ mục trong Settings

          Bằng phương pháp này bạn có thể chỉ định các chỉ mục ẩn hoặc chỉ định các chỉ mục hiển thị trong Settings như sau:

          Thiết lập trong Local Group Policy Editor

          Áp dụng cho:

          Windows 10 Pro
          Windows 10 Education
          Windows 10 Enterprise

          Mở Local Group Policy Editor (gpedit.msc) đi đến User Configuration > Administrative Templates > Control Panel  thiết lập Settings Page Visibility = Enable


          Chính sách này cho phép quản trị viên chặn một tập hợp các trang nhất định từ ứng dụng hệ thống Settings. Các trang bị chặn sẽ không hiển thị trong ứng dụng và nếu tất cả các trang trong một danh mục bị chặn thì danh mục cũng sẽ bị ẩn. Điều hướng trực tiếp đến một trang bị chặn thông qua URI, trình đơn ngữ cảnh trong File explorer hoặc các phương tiện khác sẽ dẫn đến trang đầu của Settings được hiển thị thay thế.

          Chính sách này có hai chế độ: nó có thể chỉ định một danh sách các trang cài đặt để hiển thị hoặc một danh sách các trang cần ẩn. Để chỉ định danh sách các trang cần hiển thị, chuỗi chính sách phải bắt đầu bằng "showonly:" (không có dấu ngoặc kép), và để chỉ danh sách các trang cần ẩn, nó phải bắt đầu bằng "hide:". Nếu một trang trong danh sách showonly thường bị ẩn vì các lý do khác (như thiết bị phần cứng bị thiếu), chính sách này sẽ không bắt buộc trang đó xuất hiện. Sau đó, chuỗi chính sách phải chứa danh sách các số nhận dạng trang được định giới bằng dấu chấm phẩy (;). Mã nhận dạng cho bất kỳ trang cài đặt nào đó là URI đã xuất bản cho trang đó, trừ phần giao thức "ms-settings:".

          Ví dụ: để chỉ định chỉ hiển thị trang Display trong danh mục System và Windows Update trong danh mục Update & security (các URI tương ứng là ms-settings:screenrotation và ms-settings:windowsupdate) và tất cả các trang khác bị ẩn:

          Copy
          Showonly:screenrotation;windowsupdate

          Hình minh họa


          Kết quả


          Ví dụ: để chỉ định trang Display trong danh mục System và Windows Update trong danh mục Update & security (các URI tương ứng là ms-settings:screenrotation và ms-settings:windowsupdate) ẩn đi:

          Copy
          Hide:screenrotation;windowsupdate

          Hình minh họa


          Thiết lập trong Registry Editor

          Áp dụng cho tất cả phiên bản Windows 10

          Mặc định khi bạn áp dụng chính sách group policy thì hệ thống cũng tự tạo các giá trị tương ứng vào registry editor lưu ý không có chiều ngược lại.


          Khi bạn xóa bỏ giá trị này đi thì chính sách trong group policy mà bạn đã áp dụng không còn tác dụng nữa. Nhưng nếu bạn tạo mới trong registry thì cho dù bạn không áp dụng chính sách trong group policy vẫn có tác dụng nghĩa là bạn không phải sử dụng đến group policy mà chỉ cần thiết lập trong registry là đủ.

          Mở Regitry Editor (regedit.exe) điều hướng đến đường dẫn

          Copy
          Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

          Bên phải thêm mới một giá trị String Value có tên SettingsPageVisibility và thiết lập tương tự trong giá trị Value data:

          Ví dụ: Chỉ hiện Display và Windows Update


          Ví dụ: Ẩn Display và Windows Update


          Tóm lại bạn cần nhớ những điều sau đây:
          • Muốn chỉ hiện một trang hoặc tập hợp trang sử dụng giá trị "showonly:"
          • Muốn ẩn một trang hoặc tập hợp trang sử dụng giá trị "hide:"
          • Uri của trang
          • Các Uri phải ngăn ngau bằng dấu chấm phẩy (;)
          Qua bài này bạn biết được danh sách các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809 qua đó cũng biết mở các chỉ mục này bằng lệnh run command cũng như biết chỉ định danh sách các trang hiển thị hoặc ẩn trong ứng dụng hệ thống Settings.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn