Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách thêm tệp batch quản lý tài khoản và sử dụng sửa lỗi đăng nhập trong Windows 10

          Nhằm giúp các bạn sữa chữa các lỗi về đăng nhập trong Windows 10 dễ dàng hơn mình có viết sẵn tệp batch có tên User Account Management Tool. Công cụ này được tạo ra chỉ sử dụng cho mục đích sửa lỗi tài khoản đang gặp lỗi không thể đăng nhập được và chỉ áp dụng cho loại tài khoản Local Account không áp dụng với tài khoản Microsoft.


          Công cụ này có tất cả 8 tùy chọn chính
          1. Xem danh sách tài khoản người dùng
          2. Tạo người dùng mới
          3. Xóa tài khoản người dùng
          4. Kích hoạt tài khoản người dùng
          5. Vô hiệu hóa tài khoản người dùng
          6. Thay đổi mật khẩu
          7. Xóa mật khẩu
          8. Thiết lập mật khẩu vô thời hạn
          Hình minh họa

          Tùy chọn 1 xem danh sách tài khoản người dùng: Liệt kê danh sách tên tất cả các tài khoản và trạng thái của tài khoản với OK tài khoản đó đang được kích hoạt và Degraded tài khoản đang bị vô hiệu hóa


          Tùy chọn 2 tạo tài khoản người dùng mới: sử dụng để tạo tài khoản Local Account mới và tên tài khoản không được trùng với tên các tài khoản hiện có


          Tùy chọn 3 xóa tài khoản người dùng: tùy chọn này sử dụng xóa một tài khoản hiện có nhưng không thể xóa tài khoản hệ thông SYSTEM à tài khoản Administrator


          Tùy chọn 4 kích hoạt tài khoản người dùng: sử dụng bật lại tài khoản đang bị vô hiệu hóa


          Tùy chọn 5 vô hiệu hóa tài khoản người dùng sử dụng tắt tài khoản đang được kích hoạt


          Tùy chọn 6 thay đổi mật khẩu: tùy chọn này cho phép thay đổi mật khẩu của tài khoản đang được kích hoạt bao gồm tài khoản đó chưa sử dụng mật khẩu


          Tùy chọn 7 xóa mật khẩu sử dụng xóa mật khẩu của tài khoản đang được kích hoạt và sử dụng mật khẩu


          Tùy chọn 8 thiết lập mật khẩu vô thời hạn áp dụng cho các tài khoản đang được thiết lập mật khẩu có thời hạn 6 tháng cho dù tài khoản đó không sử dụng mật khẩu.


          Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập

          Có 3 lỗi chính khiến cho tài khoản không thể đăng nhập được
          1. Tài khoản bị vô hiệu hóa
          2. Sai mật khẩu
          3. Tài khoản hết hạn
          Trường hợp tài khoản bị vô hiệu hóa


          Cách sửa lỗi: Sử dụng tùy chọn 4 và gõ tên tài khoản đang bị vô hiệu hóa để bật trở lại

          Trường hợp sai mật khẩu


          Cách sửa lỗi: sử dụng tùy chọn 6 thay đổi mật khẩu hoặc 7 để xóa mật khẩu của tài khoản đang bị sai mật khẩu

          Trường hợp tài khoản hết hạn thông báo đổi mật khẩu

          Cách sửa lỗi: Sử dụng tùy chọn 8 thiết lập mật khẩu tài khoản chuyển sang vô thời hạn

          Cách thêm tệp batch quản lý tài khoản

          Bước 1: Tải tệp batch tại đây

          Bước 2: Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, version 1803 trở đi tạm thời bạn mở windows defender lên tắt bảo vệ đi

          Bước 3: Giải nén tệp tải về copy thư mục User Account vào thư mục Program Files trong ổ C hệ thống

          Bước 4: Trong windows defender các bạn vào cài đặt thêm loại trừ loại tệp (file)


          Bước 5: Chạy cmd (run as admin) thêm lệnh sau để thêm reg trực tiếp thay thế nút Ease of access ( nút trợ năng) bằng tệp batch

          Copy
          reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utilman.exe" /v "Debugger" /t REG_SZ /d "C:\Program Files\User Account\user_account.cmd" /f

          Bước 6: Bật lại windows defender, lúc này bạn có thể sử dụng được tệp batch tại màn hình đăng nhập bằng cách nhập vào nút trợ năng ngay góc phải mà hình ngay cạnh nút nguồn

          Trong trường hợp nếu bạn không muốn sử dụng nữa làm theo các bước sau:

          Bước 1: Chạy cmd (run as admin) thêm lệnh sau để thêm reg trực tiếp đưa nút Ease of access về mặc định

          Copy
          reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utilman.exe" /f

          Bước 2: Truy cập thư mục Program Files xóa thư mục User Account

          Bước 3: Mở windows defender xóa tệp loại trừ
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn