Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách tạo các bản ghost mbr, uefi và bộ cài iso từ Windows 10 64 bit

          Để tiết kiệm thời gian cho những bạn đang rebuild Windows 10 mình sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp các bạn chỉ phải cài đặt Win 10 64 Bit một lần lên máy ảo nhưng vẫn có thể đóng gói thành ba định dạng phổ biến ISO (.WIM), Ghost UEFI (.TIB) và Ghost MBR (.GHO) vì lợi ích của việc làm này là bạn có thể triển khai chúng trên tất cả các dòng máy UEFI Boot và Legacy Boot.

          Trước tiên bạn nên hiểu quy tắc về cách triển khai các định dạng ISO, TIB và GHO
          • Với định dạng ISO có thể triển khai trên cả 2 chuẩn EFI Boot và Legacy Boot.
          • Với định dạng TIB người làm ghost vẫn sử dụng định dạng này làm ghost UEFI cho nên TIB chỉ triển khai trên máy UEFI Boot ổ đĩa GPT
          • Với định dạng GHO người làm ghost vẫn sử dụng định dạng này làm ghost Legacy cho nên GHO chỉ triển khai trên máy Legacy Boot ổ đĩa MBR
          Tóm tắt cách làm: Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt Windows 10 trên máy ảo và bắt buộc phải cài trên hệ thống UEFI Boot để chúng ta có thể tạo được ISO (WIM) và TIB ( ghost UEFI ) trước rồi chúng ta restore WIM và add boot vào một phân vùng khác, cuối cùng tạo GHO từ phân vùng vừa Restore xong để sử dụng bản ghost này cho máy Legacy Boot

          Phần 1: Cài đặt Windows 10 trên máy ảo          Sau khi cài mới xong, cài đặt phần mềm, tinh chỉnh, cá nhân hóa...chạy sysprep và khởi động vào Win PE tiến hành đóng gói

          Phần 2: Đóng gói

          Sau khi bạn đã hoàn tất xong phần 1 chạy sysprep và khởi động vào Win PE tiến hành đóng gói. Trước tiên bạn cần tạo mới thêm hai phân vùng trống một dùng lưu các định dạng đóng gói .tib và install.wim, một sử dụng restore install.wim để đóng gói thành gho.


          1. Tạo Ghost UEFI (.tib)

          Các bạn sử dụng phần mềm True Image tạo ghost nhớ tích chọn cả phân vùng Recovery Partion


          2. Tạo ISO (.wim)

          Để tạo được ISO thì trước tiên bạn phải đóng gói install.wim trước sau đó sử dụng install.wim này thay thế cho install.wim gốc trong thư mục sources của bộ cài Windows 10

          Sử dụng lệnh sau để tạo install.wim

          Copy
          imagex /capture C: I:\WIM\install.wim "Windows 10 Education" /compress maximum /verify

          Trong đó:
          C: là phân vùng cần chụp
          I: là phân vùng lưu install.wim
          WIM: là thư mục nằm trong phân vùng I và lưu install.wim
          "Windows 10 Education": là tên của bộ cài


          Khi tạo mới install.wim xong các bạn có thể sử dụng phần mềm UltraISO thay thế install.wim gốc

          3. Tạo Ghost MBR (.gho)

          Chúng ta sẽ sử dụng cơ chế dualboot để tạo GHO vì rõ ràng bạn không thề tạo GHO trên chính phân vùng đang sử dụng cài trên hệ thống UEFI được cụ thể là bạn không thể back up ổ (C) được để sử dụng cho máy Legacy Boot

          Cách đơn giản nhất là bạn sử dụng phần mềm Onekey Ghost restore install.wim vừa tạo ở phần trên vào một phân vùng mới


          Sau đó lại sử dụng Onekey Ghost back up phân vùng này lại thành dạng .gho


          Cuối cùng kết nối usb vào máy ảo di chuyển các tệp vào usb trước khi tắt máy ảo
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn