Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Cách mở nhanh một chỉ mục Control Panel bằng dòng lệnh

          Nhằm giúp các bạn dễ truy cập nhanh một khoản mục trong Control Panel do đó mình đã biên soạn danh sách đầy đủ các chỉ mục Control Panel trong Windows 10 kèm theo đó là các dòng lệnh tương ứng với mỗi chỉ mục, và hướng dẫn mở nhanh một chỉ mục thông qua hộp thoại Run hoặc dấu nhắc lệnh cmd

          Danh sách đầy đủ

          1.Administrative Tools
          control /name Microsoft.AdministrativeTools
          explorer.exe shell:::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

          2.AutoPlay
          control /name Microsoft.AutoPlay
          explorer.exe shell:::{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}

          3.Backup and Restore (Windows 7)
          control /name Microsoft.BackupAndRestore
          explorer.exe shell:::{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}

          4.BitLocker Drive Encryption
          control /name Microsoft.BitLockerDriveEncryption
          explorer.exe shell:::{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}

          5.Color Management
          control /name Microsoft.ColorManagement
          explorer.exe shell:::{B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1}

          6.Credential Manager
          control /name Microsoft.CredentialManager
          explorer.exe shell:::{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}

          7.Date and Time
          control /name Microsoft.DateAndTime
          explorer.exe shell:::{E2E7934B-DCE5-43C4-9576-7FE4F75E7480}

          8.Default Programs
          control /name Microsoft.DefaultPrograms
          explorer.exe shell:::{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

          9.Device Manager
          control /name Microsoft.DeviceManager
          explorer.exe shell:::{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}

          10.Devices and Printers
          control /name Microsoft.DevicesAndPrinters
          explorer.exe shell:::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}

          11.Ease of Access Center
          control /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
          explorer.exe shell:::{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}

          12.Folder Options
          control /name Microsoft.FolderOptions
          explorer.exe shell:::{6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}

          13.File History
          control /name Microsoft.FileHistory
          explorer.exe shell:::{F6B6E965-E9B2-444B-9286-10C9152EDBC5}

          14.Fonts
          control /name Microsoft.Fonts
          explorer.exe shell:::{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}

          15.HomeGroup
          control /name Microsoft.HomeGroup
          explorer.exe shell:::{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}

          16.Indexing Options
          control /name Microsoft.IndexingOptions
          explorer.exe shell:::{87D66A43-7B11-4A28-9811-C86EE395ACF7}

          17.Infrared
          control /name Microsoft.Infrared
          explorer.exe shell:::{A0275511-0E86-4ECA-97C2-ECD8F1221D08}

          18.Internet Options
          control /name Microsoft.InternetOptions
          explorer.exe shell:::{A3DD4F92-658A-410F-84FD-6FBBBEF2FFFE}

          19.Keyboard
          control /name Microsoft.Keyboard
          explorer.exe shell:::{725BE8F7-668E-4C7B-8F90-46BDB0936430}

          20.Language
          control /name Microsoft.Language
          explorer.exe shell:::{BF782CC9-5A52-4A17-806C-2A894FFEEAC5}

          21.Mouse
          control /name Microsoft.Mouse
          explorer.exe shell:::{6C8EEC18-8D75-41B2-A177-8831D59D2D50}

          22.Network and Sharing Center
          control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter
          explorer.exe shell:::{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}

          23.Phone and Modem
          control /name Microsoft.PhoneAndModem
          explorer.exe shell:::{40419485-C444-4567-851A-2DD7BFA1684D}

          24.Power Options
          control /name Microsoft.PowerOptions
          explorer.exe shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

          25.Programs and Features
          control /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
          explorer.exe shell:::{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}

          26.Recovery
          control /name Microsoft.Recovery
          explorer.exe shell:::{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}

          27.Region
          control /name Microsoft.RegionAndLanguage
          explorer.exe shell:::{62D8ED13-C9D0-4CE8-A914-47DD628FB1B0}

          28.RemoteApp and Desktop Connections
          control /name Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections
          explorer.exe shell:::{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

          29.Security and Maintenance
          control /name Microsoft.ActionCenter
          explorer.exe shell:::{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

          30.Sound
          control /name Microsoft.Sound
          explorer.exe shell:::{F2DDFC82-8F12-4CDD-B7DC-D4FE1425AA4D}

          31.Speech Recognition
          control /name Microsoft.SpeechRecognition
          explorer.exe shell:::{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

          32.Storage Spaces
          control /name Microsoft.StorageSpaces
          explorer.exe shell:::{F942C606-0914-47AB-BE56-1321B8035096}

          33.Sync Center
          control /name Microsoft.SyncCenter
          explorer.exe shell:::

          34.System
          control /name Microsoft.System
          explorer.exe shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}

          35.Taskbar and Navigation
          control /name Microsoft.Taskbar
          explorer.exe shell:::{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}

          36.Troubleshooting
          control /name Microsoft.Troubleshooting
          explorer.exe shell:::{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}

          37.User Accounts
          control /name Microsoft.UserAccounts
          explorer.exe shell:::{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}

          38.Windows Firewall
          control /name Microsoft.WindowsFirewall
          explorer.exe shell:::{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

          39.Windows Mobility Center
          control /name Microsoft.MobilityCenter
          explorer.exe shell:::{5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468}

          40.Windows To Go
          control /name Microsoft.PortableWorkspaceCreator
          explorer.exe shell:::{8E0C279D-0BD1-43C3-9EBD-31C3DC5B8A77}

          Hướng dẫn mở nhanh một khoản mục trong Cotrol Panel

          Ví dụ để mở mục Administrative Tools chúng ta sẽ copy vào hộp thoại Run đoạn sau:

          control /name Microsoft.AdministrativeTools

          Hoặc sử dụng:

          explorer.exe shell:::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

          Tương tự bạn cũng có thể mở Administrative Tools thông qua cmd, cũng chỉ cần copy đoạn mã cần chạy nhấn enter là xong

          Ngoài ra các bạn cũng có thể dựa vào lệnh này mà tạo lối tắt (shorcut) ngoài desktop hoặc thêm vào menu chuột phải ngoài desktop rất dễ dàng
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn