Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Các lệnh command sử dụng shutdown, restart, hibernate và log off

          Sử dụng lệnh shutdown kèm theo các tham số tùy chọn phía sau nó trong command prompt cho phép bạn tắt, khởi động, ngủ đông máy tính hay đăng xuất tài khoản.

          Lệnh command sử dụng là shutdown kèm theo các tham số tùy chọn phía sau nó như sau:

          - Hiển thị tất các tùy chọn

          Copy
          shutdown /?

          Một vài lệnh shutdown kết hợp với tham số tùy chọn như sau:

          - Tắt máy tính (shutdown)

          Copy
          shutdown /s /f /t 00

          hoặc

          Copy
          shutdown /p

          - Tắt máy tính và khi bật trở lại sẽ boot vào firmware áp dụng với máy tính có uefi firmware boot

          Copy
          shutdown /s /fw /t 00

          - Khởi động máy tính (restart)

          Copy
          shutdown /r /f /t 00

          - Khởi động máy tính nhưng vào màn hình Choose an option

          Copy
          shutdown /r /o /f /t 00

          Hình minh họa


          - Tắt máy tính bằng chế độ ngủ đông (hibernate)

          Copy
          shutdown /h

          Yêu cầu máy tính cần bật chế đô ngủ đông


          - Đăng xuất tài khoản (sign out or log off)

          Copy
          shutdown /l

          Mở rộng bạn có thể tạo tệp batch kết hợp sử dụng tùy chọn ví dụ yêu cầu khởi động máy tính hoàn thành hành động trước đó

          Copy
          echo.You must restart the computer to complete this operation.
          choice /c YN /n /m "Would you like to restart now? (Y/N) "
          if %errorlevel% EQU 1 shutdown /r /f /t 00
          if %errorlevel% EQU 2 exit

          Bài viết tham khảo: Cách sử dụng tùy chọn choice command và set command trong viết tệp batch
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn