Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Tổng hợp một số code thống kê sử dụng trong Blogger

          Chào các bạn, để tiện các bạn theo dõi tìm kiếm code thống kê sử dụng trong Blogger nên mình viết sẵn tổng hợp trong bài này và cập nhật khi có code mới. Phương pháp mình sử dụng là GET JSON nên có nhiều ưu điểm tốc độ tảo trang không bị hạn chế và đã là code thống kê phải cho ra một số cụ thể.

          Lưu ý code được đặt trong đoạn script dưới đây

          Copy
          <script>
          //<![CDATA[
          // Code
          //]]>
          </script>

          Đặt script trước thẻ </head> hay trước thẻ đóng </body> đều được tuy nhiên chèn trước </head> sẽ xuất dữ liệu nhanh hơn

          1. Tổng số bài viết

          Copy
          $.ajax({
            url: "/feeds/posts/default?alt=json-in-script",
            type: "get",
            dataType: "jsonp",
            success: function(data) {
              var totalposts = data.feed.openSearch$totalResults.$t;
              $('.total-posts').html(totalposts);
            }
          });

          - Html hiển thị: <span class='total-posts'</span>

          2. Tổng số trang tĩnh

          Copy
          <script>
          //<![CDATA[
          $.ajax({
            url: "/feeds/pages/default?alt=json-in-script",
            type: "get",
            dataType: "jsonp",
            success: function(data) {
              var totalpages = data.feed.openSearch$totalResults.$t;
              $('.total-pages').html(totalpages);
            }
          });
          //]]>
          </script>

          - Html hiển thị: <span class='total-pages'></span>

          3. Tồng số nhận xét

          Copy
          $.ajax({
            url: "/feeds/comments/default?alt=json-in-script",
            type: "get",
            dataType: "jsonp",
            success: function(data) {
              var totalcomments = data.feed.openSearch$totalResults.$t;
              $('.total-comments').html(totalcomments);
            }
          });

          - Html hiển thị: <span class='total-comments'</span>

          4. Tổng số Label (Nhãn)

          Copy
          $.ajax({
            url: "/feeds/posts/default?alt=json-in-script",
            type: "get",
            dataType: "jsonp",
            success: function(data) {
              var totallabels = data.feed.category.length;
              $('.total-labels').html(totallabels);
            }
          });

          - Html hiển thị: <span class='total-labels'</span>

          5. Số lượt chia sẻ và bình luận của một Url bài viết, xem chi tiết >

          Copy
          var postUrl = location.href;
          var get_fbcount = function() {
            $.getJSON('https://graph.facebook.com/' + postUrl, function(data) {
              var commentcount = data.share.comment_count;
              console.log(data);
              if (commentcount) {
                $('.comment_count').append(commentcount);
              } else {
                $('.comment_count').append(0);
              }
          var sharecount = data.share.share_count;
              console.log(data);
              if (sharecount) {
                $('.share_count').append(sharecount);
              } else {
                $('.share_count').append(0);
              }
            });
          };
          get_fbcount();

          - Html hiển thị: <span class="share_count"></span> và <span class="comment_count"></span>

          6. Số lượt theo dõi từ Google+ và YouTube, xem chi tiết >

          + Goolge Plus:

          Copy
          $.ajax({
            type: 'GET',
            dataType: 'json',
            url: 'https://www.googleapis.com/plus/v1/people/Google+_ID?key=API_Key',
            success: function(data) {
              var gpluscount = data.circledByCount;
              $('.gplus-count').html(gpluscount);
            }
          });

          - Html hiển thị: <span class='gplus-count'></span>

          + YouTube:

          Copy
          $.ajax({
            type: 'GET',
            dataType: 'json',
            url: https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=YouTube_Channel_ID&key=API_key',
            success: function(data) {
              var ytcount = data.items[0].statistics.subscriberCount;
              $('.yt-count').html(ytcount);
            }
          });

          - Html hiển thị: <span class='yt-count'></span>
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn