Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Loại bỏ các class blog-posts, hfeed và container mặc định trong widget Blog1 version 2

          Khi nâng cấp lên widget Blog1 version 2 từ version 1 bạn sẽ thấy khi tải trang mặc định sẽ xuất hiện đoạn html <div class="blog-posts hfeed container">...</div> vì những class này được nằm cố định trong thẻ tag gọi dữ liệu mặc định <b:include name='super.main'/> trong thẻ tag <b:includable id='main'> của widget Blog1.

          Nếu bạn muốn loại bỏ những class này hoặc đơn giản muốn thay bằng class khác bạn có thể làm theo cách sau:

          Trong thẻ tag <b:includable id='main'> của widget Blog1 bạn xóa thẻ tag <b:include name='super.main'/> đi và thay bằng các thẻ tag dưới đây:

          + Không sử dụng class:

          Copy
          <b:loop values='data:posts' var='post'>
            <b:include data='post' name='postCommentsAndAd'/>
          </b:loop>
          <b:include cond='data:view.isMultipleItems' name='postPagination'/>
          <b:include name='feedLinks'/>

          + Sử dụng class ví dụ post-outer

          Copy
          <b:loop values='data:posts' var='post'>
            <div class='post-outer'>
              <b:include data='post' name='postCommentsAndAd'/>
            </div>
          </b:loop>
          <b:include cond='data:view.isMultipleItems' name='postPagination'/>
          <b:include name='feedLinks'/>

          Hình minh họa với ví dụ không sử dụng class

          Loại bỏ các class blog-posts, hfeed và container mặc định trong widget Blog1 version 2

          Chấm hết bài!!!
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn