Chuyên mục

Blogger
 • Blogger Template 8
  • Seo Blogspot 29
   • Thiết kế Blogspot 26
    • Thủ thuật Blogspot 82
     • Tiện ích Blogspot 31
      Máy tính
      • Phần mềm 45
       • Sửa lỗi Windows 20
        • Thủ thuật Windows 78
         • Cài đặt Windows 43

          Khởi động nhanh File Explorer trong Windows 10 bằng cmd và powershell

          Trong Windows 10 hay các hệ điều hành Windows trước đó người dùng có thể dễ dàng khởi động lại File Explorer nếu gặp sự cố bị treo. Bên cạnh cách khởi động thủ công trong Task manager bạn có thể khởi động nhanh bằng cách sử dụng lệnh command trong cmd hoặc powershell


          Trước hết bạn cần khởi chạy cmd hoặc powershell bằng quyền administrator sau đó sử dụng các lệnh dưới đây:

          Khởi động File Explorer trong Cmd

          Trong cmd bạn cần sử dụng 2 lệnh tắt và mở File Explorer như sau:

          Copy
          taskkill /f /IM explorer.exe
          start explorer.exe

          Mẹo: Bạn có thể sử dụng kết hợp với chỉ một lệnh sau:

          Copy
          taskkill /IM explorer.exe /F & explorer.exe

          Khởi động File Explorer trong Powershell

          Không giống như cmd cần phải sử dụng lệnh khởi động lại sau khi đã tắt File Explorer với powershell bạn chỉ cần 1 lệnh tắt File Explorer sẽ tự khởi động lại. Có 2 lệnh trong powershell khởi động được File Explorer

          Sử dụng Stop-Process

          Copy
          Stop-Process -ProcessName Explorer

          Sử dụng kill

          Copy
          kill -n explorer

          Mẹo: Bạn có thể lấy các lệnh trong cmd sử dụng được trong powershell

          Bạn có thể sử dụng các lệnh này trong quá trình viết tập tin batch hoặc powershell script.
          Nội dung chính
           Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn